photo

Tähendamisi

Lühimõtisklused ristiusu ja (selle) väärtuste üle

Pühapäeva hommikuti kell 9.00,
kordus T lõunal

Järgmises saates

Tähendamisi: Reformatsioon 500

Homme 09:00
Martin Luther: „Kui tahan olla kristlane, siis pean uskuma ja tegema, mida ei usu ega tee teised inimesed. Sest Jumala teod näivad narride ja võimatutena; ja siiski on need ülevad ja suursugused teod.“ Lutheri mõtet tõlgendavad Annika Laats, Toivo Pilli ja Riho Uusväli. Loe edasi

Vaata eelmist saadet Vaata veel saateid

Tähendamisi: Reformatsioon 500

19.03.2017 9:00
Martin Luther on kirjutanud: “Nii tuleb noort rahvast õpetada, et nad oma vanemaid silmas peaksid otsekui Jumala asemikke ja nõnda mõtleksid neist, kuigi need vanemad võivad olla halvad, vaesed, hädised või veidrad, ent nad on sellele vaatamata isa ja ema, kes Jumalast antud.“ Kirjutatu üle mõtisklevad Eha Kraft, Joel Siim ja Riho Uusväli. Loe edasi

Saatesarjast

Tähendamisi - lühimõtisklused ristiusu ja väärtuste üle

Helgeks, nutikaks ja julgustavaks päevamõtteks saavad sõna kolme eri kiriku või usuühenduse esindajad, nii noored kui ka vanad, tuntud ja vähem tuttavad, mehed ning naised, et tuua nõnda esile kristliku mõtte ühtsust läbi inimeste ja põlvkondade.

Loe edasi