photo

Tähendamisi

Lühimõtisklused ristiusu ja (selle) väärtuste üle

Pühapäeva hommikuti kell 9.00,
kordus T lõunal

Järgmises saates

Tähendamisi: Reformatsioon 500

30.04.2017 9:00
Martin Luther on sedastanud: "Enne kui lained üle paadiserva ei löö, ei tea keegi, mis usk on." Öeldu üle mõtisklevad Indrek Treufeldt, Matthias Burghardt ja Andres Jäätma. Loe edasi

Vaata eelmist saadet Vaata veel saateid

Tähendamisi: Reformatsioon 500

Täna 09:00
Martin Luther: "Ainult Kristus lohutab sind kõhklustes ja ainult Temas leiad sa oma tegemistes rahu." Lutheri lause üle arutlevad Gunnar Kotiesen ja Joel Markus Antson. Loe edasi

Saatesarjast

Tähendamisi - lühimõtisklused ristiusu ja väärtuste üle

Helgeks, nutikaks ja julgustavaks päevamõtteks saavad sõna kolme eri kiriku või usuühenduse esindajad, nii noored kui ka vanad, tuntud ja vähem tuttavad, mehed ning naised, et tuua nõnda esile kristliku mõtte ühtsust läbi inimeste ja põlvkondade.

Loe edasi